Turecko - západní část

Priéné

O Turecku se říká, že je mostem mezi Evropou a Asií. Turecko spojuje západní svět s Blízkým Východem, křesťanství s islámem, staré civilizace a dnešek. Celá staletí se tu střetávaly a prolínaly různé kultury. V dějinách je turecká společnost dědicem a nástupcem ojedinělé vyspělé kultury, která dokonale formovala a dodnes utváří její prostředí. Po staletí představuje víru a porozumění založené na vzájemné úctě a respektu. Mnoho jiných zemí může nabídnout slunce a jedinečné pláže, ale nikde na světě se nenachází tolik kulturních seskupení, ať již z hlediska historické posloupnosti nebo polohy, jako zde v Turecku. Chetitové, Urartové, Frýgové. Lýkové, Lýdové, Kárové, Řekové, Římané, Byzantinci, Gruzínci, Arméni, Arabové, Peršané, Kurdové a zejména turečtí Seldžukové a Osmani po sobě zanechali městské brány, chrámy, hrobky, amfiteátry, kostely, mosty, karavanseraie, mešity a paláce.

Turecko je země, rozkládající se na dvou kontinentech. Země s bohatou kulturní tradicí. Turecko je země Homéra a jeho Tróje, slavných antických měst Pergamonu, Smyrny. Turecko je země dvou ze sedmi divů světa – mauzolea v Halikarnassu a Artemidina chrámu v Efesu. Země dávné říše Chetitů.

Země nádherné přírody. Turecko je země „Bavlněného zámku“ Pamukkale, světového unikátu travertinových zářivě bílých kaskád. Země biblické hory Ararat. Turecko je země „Modré plavby“ – nádherné mořské trasy podél jejího jižního pobřeží.

Země milých, srdečných a příjemných lidí, země mnoha náboženství, i když samozřejmě s převahou islámu, první islámská demokratická země.

Turecko je země turecké kávy. Země jedné z nejlepších kuchyní na světě. Země výtečného čaje.

Turecko je země … kterou stojí za to navštívit nebo se o ní alespoň co nejvíce dozvědět. Začít bychom měli u Istanbulu, kde najdeme téměř vše co dělá Turecko Tureckem. Turisticky zajímavé oblasti Turecka najdeme však i na jihovýchodním a především na jižním pobřeží, kde jsou nejen nádherné pláže, ale i obrovské množství antických památek. Jedná se vlastně o antickou řeckou Malou Asii. Nesmíme zapomínat ani na vnitrozemí Turecka s centrem starobylé říše Chetitů Chattutašem, se slavným skalním městem Göreme, s antickou Cesareou či tančícími derviši v Konyi.

Navštívíte-li tuto krásnou zemi, poznáte, že už to není to Turecko, kterého se naši předkové báli a které bylo postrachem celé Evropy. Najdete krásnou zem, do které se budete vždy rádi vracet.

Turecko se rozkládá na jihovýchodním výběžku Balkánského poloostrova a na Maloasijském poloostrově. Celková rozloha Turecka je asi 780 000 km2, z nichž 97 % patří Asii a 3% Evropě. Obě části Turecka jsou od sebe odděleny mořskými úžinami Bospor a Dardanely, mezi nimiž je Marmarské moře. Délka Turecka v nejvzdálenějších bodech je 1565 km a šířka 650 km. Turecko je ze tří stran obklopeno mořem: na severu je to Černé a Marmarské moře, na západě Egejské a jižní břehy omývá Středozemní moře. V Evropě má Turecko hranici s Řeckem a Bulharskem, v Asii hraničí s Gruzií a Arménií, na východě s Íránem, na jihu s Irákem a Sýrií. Evropské Turecko, zvané též Thrákie, tvoří rovina zvlněná do výšky 1 000 m. Asijské Turecko se nazývá Malá Asie nebo též Anatolie. Anatolskou plošinu obklopuje na jihu pohoří Taurus dosahující výšky 3 000 m a na východní a severní straně pak Pontské pohoří. Turecko se tedy člení do rozdílných geografických oblastí.

Istanbul - jediné město na světě, které se rozprostírá na dvou kontinentech. Snílkové 19. st. opěvovali Istanbul jako perlu Orientu, jako sirénu Východu. Dva a půl tisíce let staré město na Bosporu bylo odedávna vystaveno nevyhnutelným kulturním a architektonickým proměnám, a proto také nikdy nebylo ničím jiným než fascinující směsicí Orientu a Okcidentu.

Ankara je hlavním městem Turecka od svého založení v r. 1923. Když Kemal Atatürk vyhrál válku a založil republiku, přestěhoval hlavní město z jeho historického sídla, Istanbulu, do otevřených plání Turecka. Poloha Ankary ve středu země dodává hlavnímu městu větší ochrany. Město není otevřené útokům tak, jako tomu bylo v době, kdy byl hlavním městem Istanbul. Tehdy měla Ankara pouhých 28 000 obyvatel. Dnes jich má již 3 000 000. Ankara se rozkládá v severní částí Anatolské pahorkatiny, v nadm. výšce 850 - 1 010 metrů.

Zájezdy do Turecka

Poznávací zájezdy do Turecka

Turecké západní pobřeží

Afrodisias

15-denní pobytově-poznávací zájezd; termíny: červenec, září; cena: od 16 590 Kč

Náš zájezd do Turecka směřuje do oblasti klenotů antiky jako jsou starověká města Pergamon, Efes, Milét aj. a pěkných pláží v oblasti jednoho z nejvyhlášenějších letovisek západního pobřeží Turecka, Kusadassi. V průběhu zájezdu do Turecka také navštívíte metropoli Istanbul, tzv. "bavlněný zámek" Pamukkale a jiné zajímavosti západní části Turecka.

Turecké západní pobřeží - letecky

Didyma

10-denní pobytově-poznávací zájezd; termíny: září; cena: od 22 990 Kč

Pohodlnější varianta zájezdu do západního Turecka.

Turecko - velký okruh

Aspendos

14-denní poznávací zájezd; termíny: kříjen; cena: od 19 490 Kč

Turecko - mnohé z nás jistě láká navštívit bránu Orientu Istanbul, město na dvou kontinentech, město tisíců minaretů. A ještě k tomu v centrálním Turecku kouzelnou Kappadokii sopečného původu, na jihu a západě Turecka slavné starověké památky nejen z doby starého Řecka (Efes, Didma, Aspendos a další), ale také neskutečné modré a čisté moře, které Turecko mezi návštěvníky tolik proslavilo. Možnost jedné cesty letecky.

Antické památky Řecka, Turecka + ostrov Chios

Alanya

13-denní poznávací zájezd; termíny: květen/červen; cena: od 18 490 Kč

Nezvyklá kombinace poznávání části Řecka a západu Turecka, obohacená o návštěvu ostrova Chios. Zájezd je zaměřen na starověké památky helénského světa. Obě země mohou nabídnout i další zajímavosti, byzantské památky, islámské monumenty, pohodové lidi, vynikající kuchyni a krásné moře.

Kappadokie s pěší turistikou

Kappadokie

11-denní zájezd s lehkou pěší turistikou; termíny: červenec; cena: od 36 990 Kč

Rozšíření nabídky turistických zájezdů o oblast atraktivní Kappadokii. Lehké túry k různým vodopádům, na vyhlídky, ke skalním městům, klášterům a neobvyklým skalním útvarům.

Turecko - Lýkie

Lýkie

13-denní zájezd s lehkou pěší turistikou; termíny: září/říjen; cena: od 39 990 Kč

Lýkie je historický region na jihozápadě Turecka na březích středozemního moře. Tento zájezd zahrnuje vše, co patří ke správné dovolené. Návštěvu atraktivních památek, lehkou turistiku v nádherní přírodě a koupání s odpočinkem u azurového moře. Lýkie

Plavba z Benátek do Turecka

Istanbul

9-denní zájezd ; termíny: červen; cena: od 20 990 Kč

Během plavby na luxusní lodi Jaderským mořem a východní částí Středomoří navštívíte nejenom turecký Istanbul, Izmir a Efes, ale také Dubrovník a italské Bari a samozřejmě Benátky.