Pamukkale

Pamukkale

Rozměry Pamukkale : délka: 2 500 metrů, průměrná šířka: 500 metrů, průměrná výška: 150 metrů, celkem asi 200 mil m3, časový úsek tvorby asi 100 000 let.

Za tento přírodní zázrak v Pamukkale vděčíme travertinu = pórovitý sladkovodní vápenec - sedimentární hornina bělavé až žlutohnědé barvy - ukládá se zde z vod teplých pramenů - po chvíli koupání se na kůži vytvoří bělavý povlak = sintr na opačné straně údolí řeky Velký Menderes = Büyükmenderes - vulkanické pohoří Akdag nejvyšší sopka Honaz Dagi (2 571 metrů).

Pamukkale

Pamukkale v překladu znamená bavlněný zámek. A skutečně tak svah pokrytý sněhově bílými travertinovými jezírky vypadá. Jak vlastně tato známá jezírka vznikla? Celá Malá Asie je z tektonického hlediska velmi aktivní oblastí. Probíhá zde zemětřesná činnost, jsou zde relativně mladé vulkány. Nedaleko Pamukkale se přes údolí na obzoru zvedají kopce 2 500 metrů vysokého vulkanického pohoří Honaz Dagi. Magmatické krby zde již nemají dostatek energie k výlevům lávy, ale jejich teplo bohatě stačí na postvulkanickou činnost. A právě této postvulkanické činnosti vděčíme za to, že se dnes můžeme koupat v těchto travertinových jezírcích. Voda klesá podél trhlin do velkých hloubek, kde se ohřívá magmatickým teplem a zároveň jímá oxid uhličitý. Tak vlastně vzniká kyselina uhličitá. Ta rozrušuje povrch různých hornin, ze kterých pak pochází četné minerální látky obsažené ve vodě pamukkalských jezírek. Je to např. vápník, hořčík, sodík, železo, hliník, uhličitany a sírany. Nakonec je v litru vody obsaženo 2 332 mg minerálních látek. Ze zřídel na povrch vytéká voda o teplotě 35 - 38 stupňů Celsia. Oxid uhličitý rychle uniká, přičemž se mění rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý na nerozpustný uhličitan vápenatý. A tak vzniká sladkovodní vápenec - travertin.

Pamukkale

Za rok se vytvoří 2 000 metrů krychlových travertinu. Dodnes vytvořená terasa má délku 2 500 metrů, šířku 500 metrů a výšku 150 metrů. Tato masa představuje časový úsek 100 000 let, za které byla terasa vytvořena.