Pergamon

Pergamon - historie

Pergamon

Během starší doby maloasijského řeckého osídlení byl Pergamon pouhou vesnicí. Roku 333 dobyl toto území Pergamonu na Peršanech Alexandr Veliký. Po jeho smrti se velká říše rozpadla na množství menších států, kterým vládli diadochové, Alexandrovi nástupci - dědicové. Pergamonu vládl generál Lysimachos. ...více o historii Pergamonu »

Pergamon - prohlídka

Pergamon

Prohlídku Pergamonu začneme u nejznámější památky, Diova oltáře. Velký oltář zasvěcený Diovi a Aténě Vítězné stál na prostorné, čtvercové terase otevřené na jih. Tento oltář postavil Eumenes II. jako děkovný dar za vítězství nad Galaty.

To, co nazýváme oltářem, je pouze jeho skvělý rám. Kultovní oltář v Pergamonu určený k obětování byl uprostřed vnitřního dvora obklopeného jónským sloupořadím. Sloupořadí chránila také schodiště vedoucí nahoru k vnitřnímu nádvoří.

Celek měl impozantní rozměry 36 x 34 metrů. Celá terasa, na které chrám stál, měla rozměry 69 x 77 metrů. Vnější stěny oltáře zdobil pod sloupovím obrovský, 130 metrů dlouhý vlys se zobrazením gigantomachie.

Dnes ho můžeme vidět v muzeu Pergamonu v Berlíně. ...více o Pergamonu a jeho památkách »