Efes

Efes Efes patří k nejpozoruhodnějším archeologickým lokalitám v západním Turecku. Zde v Efesu se také nachází zbytky Artemidina chrámu, který patřil k sedmi divům antického světa.

Efes - Artemidin chrám

Efes

Bohyně lovu se zlatými šípy, bohyně krásná, jež s oštěpem po horách chodí, bohyně statečné mysli, ctihodná panna - tak nazývá Homér Artemidu, překrásnou a věčně mladou bohyni, která měla své pozemské sídlo v Efesu. Artemis se narodila podle jedné verze na ostrově Délu v Kykladách, podle druhé v háji Ortygii u Efesu. Současně s ní se narodil její bratr Apollón, bůh slunce a světla, neomylný střelec a věštec, nejkrásnější ze všech bohů. Jako ortygijskou bohyni plodnosti zobrazovali Řekové Artemidu s množstvím prsů a s hvězdou a půlměsícem. Jako bohyni lovu jí dávali podobu štíhlé dívky v prostém šatu bez rukávů. ...více o Artemidině chrámu v Efesu »

Efes - historie

Efes

Nejstarší osídlení se našlo na kopci, kde nyní v Efesu stojí bazilika sv. Jana. 2000 let př. n. l. zde prý měly své město Amazonky, později bylo osídleno Káry a Lelegy. Podle řecké tradice, krátce po trojské válce, tj. někdy ve 12. st. př. n. l., do Efesu připlul Androclos, syn posledního athénského krále Kodra. Máme jisté pochybnosti, zda Androclos byl člověkem z masa a krve, protože jeho otec existoval jen v mýtech. Přesto je jisté, že byl Efes založen a to někdy v 11. st. př. n. l. ...více o historii Efesu »

Efes - prohlídka

Odeon

Efes Odeon byl postaven Vediem Antoniem a jeho ženou zde v Efesu ve 2. st. n. l. Odeon je krytá koncertní síň, v níž se konala hudební představení. Tento typ stavby se budoval hlavně v hellénistické a římské době. Odeia svým tvarem napodobovala divadla. Tento odeon měl 22 řad a 1500 sedadel. Horní část byla ozdobena žulovými korintskými sloupy. ...více o Efesu a jeho památkách »